Znanstveni kolokvij “Rodni stereotipi u književnim djelima”


Društvo studenata kroatologije “Cassius” poziva Vas na 10. jubilarni znanstveni kolokvij s naslovnom temom “Rodni stereotipi u književnim djelima” koji će se održati 4. svibnja 2016. u dvorani Zagreb Hrvatskih studija. Društvo svake godine tradicionalno održava znanstveni kolokvij s nekom od tema iz hrvatskoga jezika, književnosti ili kulture na kojem okuplja znanstvenike iz raznih dijelova Hrvatske. Na kolokviju će sudjelovati deset izlagača koji će nam pokušati približiti tematiku rodnih stereotipa i pokazati kako su oni implementirani u književna djela te kakve posljedice na društvo mogu ostaviti. Znanstveni kolokvij prilika je da studenti i nestudentska populacija čuju predavanja različitih znanstvenika na određenu tematiku iz područja književnosti, jezika ili kulture. Radujemo se vašem dolasku!


Program skupa:

10:00 – 10:20 Pozdravne riječi i otvorenje kolokvija

10:20 – 10:40 Davor Piskač: Usporedba hrvatskih nacionalnih identifikatora između hrvatske

akademske zajednice u Torontu i studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

10:40 – 11:00 Ivana Jugović: Rodna osjetljivost čitanki iz književnosti

11:00 – 11:20 Nataša Govedić: Fine polumrtve djevojke hrvatske dječje književnosti

11:20 – 11:40 Ida Ograjšek Gorenjak: Tihi vojnici – rodni stereotipi u službi Velikoga rata

Stanka

12:00 – 12:20 Mirela Holy: Ekofemnističko pismo i govor (glas ono)

12:20 – 12:40 Suzana Marjanić: Krležina negativna antropologija i pitanje (re)prezentacije u

književnosti

12:40 – 13:00 Marina Tkalčić: Analiza ženskih likova u Krležinu romanu”Na rubu pameti” na

primjeru 11 stereotipa Mary Ellmann

Stanka

13:40 – 14: 00 Anita Dremel: Rod i popularna književnost: primjer djela Marije Jurić Zagorke

14:00 – 14:20 Ana Tomljenović: Spolna razlika kao poetički problem

14:20 – 14:40 Lada Čale Feldman: Lutkina kuća i rodna inverzija

14:40 – 14:50 Zatvaranje kolokvija