Odjel za sociologiju – Natječaj


Odjel za sociologiju Hrvatskih studija raspisao je novi Natječaj za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. Više potražite na stranici Hrvatskih studija.

Tekst natječaja možete pročitati i ovdje:

 

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Odjel za sociologiju
Petak, 12. veljače 2016.

 

N A T J E Č A J

 

za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.

 

Dužnosti i obaveze demonstratora:

Pomoć pri izvođenju nastave – predavanja i seminari

Priprema prezentacija prema uputama mentora,

Priprema i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu sa materijalima i predavanjima mentora

Organiziranje rada studenata na nastavi – rješavanje problema u grupama i sl.

 

Pomoć pri provođenju ispita i kolokvija

Priprema kolokvija uz nadzor mentora

Priprema baza ispitnih pitanja uz nadzor mentora

Pripremanje repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i uputama mentora

Administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz profesore i nastavnike

Ispravljanje testova koji su u formatu pitanja sa više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje)

 

Znanstveni rad

Asistencija mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova

Provođenje manjih istraživačkih zadataka za mentora (prikupljanje literature, sistematizacija podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja)

Sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata

 

Istraživački i znanstveni projekti sa studentima

Priprema istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnog znanstvenog područja

Organizacija intenzivnih seminara na pojedinu temu za napredne studente

Koordinacija studenata u pripremi i vođenju projekata

 

Uvjeti prijave:

Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog[1] i diplomskog studija koji su položili ispit iz kolegija na kojem žele biti demonstratori!

U prijavi na natječaj treba navesti za koju se demonstraturu student natječe, kratki životopis (CV) i motivacijsko pismo (do karticu teksta). U slučaju da je student ranije odabran od profesora za demonstraturu ne mora se prijavljivati ponovno na natječaj, ali je dužan (za vrijeme trajanja natječaja!) javiti se koordinatoru s matičnim brojem (u Indeksu iznad slike) kako bi bio zaprimljen u evidenciju Odjela za sociologiju.

Prijave na natječaj podnose se na e-mail: demos.soc@gmail.com, a primaju se do petka 19. veljače 2016.


 

 Profesori koji traže demonstratore:

profesor

kolegij

Broj demonstratora

Anita Dremel

Sustavna sociologija 1

4-6

Živka Juričić

Sociologija zdravlja i bolesti

 

Marija Brajdić Vuković

Uvod u metode društvenih istraživanja 2[2]

2

Irena Cajner Mraović

Istraživanje, mjerenje i suzbijanje korupcije

1

 
 
Veselim se budućoj suradnji i vašem odazivu ovom vrijednom projektu!

 

Koordiator demonstratora Odjela za sociologiju,

Marko Prpić, univ. bacc. croat. et soc.

 

[1] Ne vrijedi za studente 1. godine preddiplomskog studija

[2] Uvjet: Student je odslušao i položio kolegij kod doc.dr.sc. Marije Brajdić Vuković